Ultra Strona Główna "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
ZBM Ultra Wrocław- main page

Zakład Badań Materiałów ULTRA od kilkudziesięciu lat zajmuje się rozwojem badań ultradźwiękowych. Nasza oferta obejmuje zarówno typowe dostawy urządzeń do badań ręcznych według obowiązujących norm, jak i skomplikowane automaty i półautomaty. Opracowywane urządzenia, procedury i układy badawcze mają za zadanie dostosować się do indywidualnych potrzeb klienta zmniejszając w ten sposób koszt i czas wykonywania badań. Nasze urządzenia zapewniają archiwizację nie tylko samej subiektywnej oceny operatora, ale i całego przebiegu badania. Opracowywane przez ZBM ULTRA układy badawcze najczęściej powstają z inspiracji pochodzących od przemysłu spełniają więc wysokie wymogi dotyczące ergonomii użytkowania i wytrzymałości. Zakład Badań Materiałów ULTRA oferuje również wykonywanie badań ultradźwiękowych przez odpowiednio certyfikowany personel zarówno elementów typowych, jak i nietypowych połączeń spawanych czy wyrobów o nietypowych kształtach czy wykonanych z nietypowych materiałów.Tu podaj tekst alternatywny

ZBM ULTRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Kompleksowy, zautomatyzowany system NDT do diagnostyki stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne".


Celem projektu jest opracowanie w pełni zautomatyzowanego, ultradźwiękowego systemu NDT (ang. non-destructive testing) do diagnostyki i oceny stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne i korozyjne, takie jak: klasyfikowane węgle, pył węglowy, popioły i żużle, piasek, absorbery/katalizatory mineralne (np. kamień wapienny), jak i urobek w kopalniach rud metali. Planowane efekty: W efekcie prowadzonych prac przez podmioty zaangażowane w projekt powstanie zautomatyzowany system diagnostyki stanu technicznego instalacji transportujących materiały erozyjne i korozyjne umożliwiający w zależności od wymagań:
 • sygnalizację zużycia warstwy trudnościeralnej lub ochronnej oraz alarm o naruszeniu chronionego elementu,
 • ciągły lub okresowy monitoring grubości warstwy trudnościeralnej/ochronnej,
 • możliwość pomiaru temperatury transportowanego medium,
 • możliwość wpięcia opracowanego rozwiązania do układu automatyki i alarmów w systemie DCS, prognozowanie czasu eksploatacji elementów instalacji.

Wartość projektu: 4 113 191.25 PLN
Wkład z Funduszy Europejskich: 3 327 610.38 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Projekty Aplikacyjne (Poddziałanie 4.1.4).


Instytut Kolejnictwa, ZBM Ultra Sp. z o.o. oraz IPPT PAN realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Optymalizacja układu przetworników ultradźwiękowych do wykrywania wad wewnętrznych szyn kolejowych zgodnie z obowiązującym w PLK S.A. katalogiem wad"


Celem projektu jest opracowanie konfiguracji przetworników dla wagonu defektoskopowego oraz jednotokowych stanowisk pomiarowych ręcznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 879 132,63 PLN


Najnowsze wiadomości:

Bezprzewodowy defektoskop ultradźwiękowy

Firma ZBM ULTRA opracowała innowacyjne urządzenie do badania osi zestałów kołowych bez demontażu. Na komplet aparatury do badania osi składają się następujące elementy:

 • cyfrowy defektoskop ultradźwiękowego typu CUD12 lub 1÷10-cio kanałowy CUD12 WIFI,
 • tarcza głowic ultradźwiękowych do przeprowadzania badań od powierzchni czołowej czopa,
 • specjalne doprofilowane głowice ultradźwiękowe do przeprowadzania badań od części środkowej wału lub pierścień głowic,
 • przełącznik kanałów,
 • program komputerowy (procedura),
 • instrukcje,
 • ultradźwiękowy wzorzec osi.
Więcej...Mapa strony