Ultra Strona GłównaMetody badań ultradźwiękowych "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Metody badań ultradźwiękowych

Metody badań ultradźwiękowych

Badania ultradźwiękowe cieszą się coraz większą popularnością. Zakład ULTRA od wielu lat opracowuje specjalistyczne metody badań ultradźwiękowych. Tworzymy ułatwienia badań dla operatorów, dzięki czemu badania można wykonywać szybciej, a wyniki są powtarzalne i wiarygodne. Najczęściej wykonuje się badania zgodnie z normami. Badania te dotyczą jednak tylko pewnej części konstrukcji spawanych. Często konstrukcje wymagają specjalnego podejścia. W takich przypadkach oferujemy badania według specjalistycznych procedur. Pomagamy także w stworzeniu odpowiednich wytycznych i opracowujemy procedury badań. Dla zakładów wykonujących dużą ilość detali wymagających badań, badania ręczne są nieopłacalne i wydłużają czas produkcji. W tym przypadku oferujemy automatyzacje badań ultradźwiękowych. Z badań które przeprowadzamy, wystawiamy ekspertyzy.
Rosnące nasilenie konfliktów między wykonawcą, a zamawiającym wykonanie spoin i związane z tym koszty, ma często swoje przyczyny w nieporozumieniach powstających w efekcie mało precyzyjnych, mało zrozumiałych i wielo torowych postanowień norm dotyczących badania spoin. Zakład ULTRA w tej sytuacji opracował i oferuje bezpłatnie dostępną w Internecie Procedurę IBUS-PN-EN. Procedura ta z założenia jest zgodna z wymogami norm, ale uściśla i porządkuje: tok badań, kryteria, dokumentację, itp. Wiecej informacji znajduje się tutaj: IBUS-PN-EN - procedura badań ultradźwiękowych zgodnie z normami PN-EN 1712 i 1714, oraz nowszych PN-EN ISO 17640:2011, PN-EN ISO 11666:2011.