Ultra Strona GłównaMetody badań ultradźwiękowych Badania według procedur "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Badania według procedur

Badania ultradźwiękowe według specjalistycznych procedur i wytycznych

Opracowaliśmy wiele specjalistycznych procedur badań, dostosowanych do potrzeb klienta. Istnieje wiele przypadków, gdzie badania ultradźwiękowe wymagają indywidualnego podejścia, ze względu na konstrukcję spoin (np. spoiny pachwinowe bez pełnego przetopu) lub pozanormatywny zakres spoin (np. spoiny cienkie). W takich przypadkach oferujemy sporządzenie indywidualnej procedury zawierającej: opis badania, wymagane oprzyrządowanie, kryteria akceptacji, itp. Procedury takie pozwalają wykonać badanie, często usprawniają badania (np. badania zestawów kołowych) oraz pozwalają na jednoznaczną ocenę wyników. Poniżej znajdują się przykłady opracowanych procedur badań: