Ultra Strona GłównaMetody badań ultradźwiękowych Badania według procedur Badanie zestawów kołowych "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Badanie zestawów kołowych

Badanie zestawów kołowych przy użyciu procedur

W przypadku zestawów kołowych, procedury badań są programami, które krok po kroku pomagają przeprowadzić badanie (pojawia się opis kroku, rysunki z miejscami przyłożenia głowic oraz porządane wskazania - rysunek poniżej). Defektoskop jest podłączony do komputera, z którego obsługuje się badanie. Operator naciskając przycisk kolejnego kroku badania, jest informowany o tym jaką głowicę powinien podłączyć, gdzie ją przyłożyć i jakie wskazanie powinien otrzymać. Procedura automatycznie dobiera odpowiednie parametry badania (wzmocnienie, zakres podstawy czasu, położenie markerów, itp.). Każda wykryta niezgodność (wada) jest rejestrowana, ponadto operator może zapisać zdjęcie każdego momentu badania. Wynik badania jest zapisywany w bazie danych w postaci zgodnej z wymaganiami odpowiednich norm branżowych i może być odtworzony w każdej chwili.
Opracowaliśmy procedury do badań:

  • osi zestawów kołowych,
  • obręczy zestawów kołowych,
  • wieńców bezobręczowych,
  • piór resorów wagonowych,
  • haków cięgłowych.
W razie potrzeby, możemy opracować procedurę badania do wymaganej normy branżowej.
Okno procedury do badania zestawów kołowych.


Okno procedury do badania zestawów kołowych - opis kroku działania i rysunek pomocniczy.