Ultra Strona GłównaBadania, szkolenia i certyfikacje "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Badania, szkolenia i certyfikacje

Badanie taboru kolejowego

Problem pękających osi kolejowych jest kwestią znaną od wielu lat i pomimo starań i aktywności na tym polu wielu instytucji do tej pory nierozwiązaną. Podstawowym pytaniem jest więc czy aktualnie ustalenia i działania są wystarczające. Wydaje się, że rozwiązaniem najprostszym jest zwiększenie częstotliwości badań. Koszty i trudności logistyczne z tym związane są jednak oczywiste. Innym, zalecanym przez Unię działaniem jest analiza każdego zdarzenia (awarii) tak, aby określić jego przyczynę, a wyniki opublikować. Jak dotąd dyspozycja ta nie została zrealizowana na terenie Unii. Do tej pory brak jest choćby jednej wiarygodnej ekspertyzy technicznej przyczyn awarii (zdarzenia) w Internecie. ZBM ULTRA postawił sobie więc za cel poprawę sytuacji poprzez opracowanie sprzętu i procedur do badań ultradźwiękowych osi kolejowych na różnych stopniach demontażu i automatyzacji badań. Oferowane układu pomiarowe mają zapewnić przyspieszenie badań, ich uwiarygodnienie i możliwość rejestracji wyników, a nawet całego przebiegu badań. Kontrola ultradźwiękowa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na wykrycie nieciągłości w osi przed wystąpieniem awarii. Badania UT są badaniami porównawczymi - porównuje się wysokość echa ultradźwiękowego uzyskanego od sztucznego nacięcia na wzorcu z ewentualnym echem uzyskanym w tym samym miejscu badanej osi. Badaniu podlegają najbardziej zagrożone wystąpieniem awarii obszary, a więc zmiany średnic osi. Badania ręczne są więc niezwykle żmudne, a ich wiarygodność często pozostawia wiele do życzenia. Obecnie ZBM ULTRA oferuje m.in.:

  • badania osi kolejowych bez ich demontażu od strony czopa i części środkowej osi za pomocą defektoskopu bezprzewodowego z możliwością zapisu całego przebiegu badania;
  • stanowisko do badania osi i kół w różnym stopniu demontażu przy użyciu profilowanych głowic ultradźwiękowych przyspieszających kilkakrotnie cały proces;
  • półautomatyczne stanowisko do badania kolejowych osi drążonych;
  • wraz z Lucchini Polska szkolenia z zakresu badań nieniszczących zakończone egzaminem i certyfikacją przeprowadzanymi przez Transportowy Dozór Techniczny z rozszerzeniem na sektor utrzymania ruchu kolei.


Artykuły opracowane przez ZBM ULTRAStanowisko badawcze osi zestawu kołowego:

Osie zestawów kołowych są kolejno badane ultradźwiękowo (UT):Stanowisko badawcze
UT - ultradźwiękowe badanie zestawu, na ekranie monitora echo długości osi.


41 NDE OSTRAVA 2011

Badanie kolejowych zestawów kołowych

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska, ZBM ULTRA Wrocław
Piotr Machała, ZBM ULTRA Wrocław
Patryk Uchroński, ZBM ULTRA Wrocław

Język: polski
Streszczenie:

Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 roku oraz jej uzupełnienie w postaci dyrektywy 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 mają za zadanie wprowadzenie interoperacyjności kolei we wszystkich państwach członkowskich. Warunkiem jest zapewnienie na terenie tak całej Unii jak i każdego kraju niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Do realizacji tego celu ma służyć:

  • powołanie "krajowej władzy dla regulacji i nadzoru bezpieczeństwa kolei",

  • powołanie "stale funkcjonującego podmiotu, niezależnego od podmiotów branży kolejowej" badającego przyczyny wypadków w zakresie bezpieczeństwa.

  • "raporty z badań wypadków oraz wszelkie ustalenia i rekomendacje powinny być dostępne publicznie na szczeblu Wspólnoty".

Termin wprowadzenia aktualnego etapu realizacji wspomnianych dyrektyw minął, 31.08.2011 Polska jest w gronie siedmiu krajów, które do tej pory nie wprowadziły jeszcze tych zaleceń (m.in. Niemcy, Wielka Brytania i Czechy).

Pobierz: [pdf]wer. polska

Dozór techniczny Nr 1/2012

Czy potrafimy poradzić sobie z problemem pękających osi zestawów kołowych?

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Adam Pieńczuk, Transportowy dozór techniczny

Język: polski, angielski
Streszczenie:

Ponad dwa lata temu miała miejsce tragiczna w skutkach (ponad 30 ofiar śmiertelnych) katastrofa kolejowa w Viareggio. Przyczyną tego zdarzenia było pęknięcie osi w wagonie cysterny przewożącej gaz skroplony, a wykonanym (remontowanym?) w Polsce. Zdarzenie takiego wymiaru wzbudziło wiele emocji w wielu miejscach w całej Europie, co jest zrozumiałe oraz zupełnie niespodziewanie w Zakładzie ULTRA we Wrocławiu. Otóż pierwsze doniesienia o tym zdarzeniu ujawniały szczegółowe informacje o miejscu wykonania nieszczęsnego wagonu, a Zakład ULTRA był tam dostawcą kompletu sprzętu i procedur do badań ultradźwiękowych. Stan niepewności w Zakładzie trwał dość długo i dopiero z informacji nieoficjalnych dowiedzieliśmy się, że właściciel wagonu przed katastrofą wymienił w nim wózki. Wspomnienie tego zdarzenia jest nie do zatarcia i jest inspiracją do poszukiwań i przemyśleń. Tym bardziej, że o jakimkolwiek zatarciu wspomnień w ogóle nie może być mowy, bo stale w Naszym Kraju wiele osi co roku ulega awarii. W artykule poniżej przedstawimy z poziomu naszej wiedzy uzyskane informacje i oceny stanu aktualnego i sugerujemy może bardziej skoordynowane działania. Na wstępie stwierdzamy brak skoordynowanego działania na najbardziej podstawowej przyczynie istniejącego stanu rzeczy tj. na wyjaśnieniu przyczyn technicznych awarii. A nie koncertowaniu się wyłącznie na innych działaniach także istotnych, ale drugorzędnych, których oddziaływanie jest nie kompletne i z natury rzeczy mało skuteczne. (np. Normy) Ponadto przedstawiamy porządnie zrobione ustalenia unijne w tym zakresie i stan oraz braki w ich realizacji u nas w Kraju. 2. Euro-Unia Na szczeblu unijnym podejmowane są aktualnie liczne inicjatywy, aby zapobiec zdarzeniom jak w Viareggio. Sprawa właściwe jest przesądzona, bo Parlament Europejski wprowadził dyrektywę 2004/49/WE z 29 kwietnia 2004 roku oraz jej uzupełnienie w postaci dyrektywy 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008. Dyrektywy te mają za[...]

Pobierz: [pdf]wer. polska

Przegląd spawalnictwa Nr 13/2011

Badanie kolejowych osi drążonych

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska, ZBM ULTRA Wrocław
Piotr Machała, ZBM ULTRA Wrocław
Patryk Uchroński, ZBM ULTRA Wrocław

Język: polski, angielski
Streszczenie:

W artykule przedstawiono metodę badania osi drążonych opracowaną przez firmę ULTRA. Konstrukcja tego typu osi narzuca podstawową metodę badania za pomocą głowicy 45 stopni umieszczonej wewnątrz otworu i przesuwanej wzdłóż osi. W tym rozwiązaniu oś jest badana jednocześnie dwoma głowicami zamocowanymi na dyszlu, który jest obracany i przesuwany wzdłuż osi. W trakcie badania przez cały czas jest identyfikowane położenie głowic (linie - wzdłuż osi oraz kątowe - na przekroju osi), co umożliwia precyzyjne określenie położenia ewentualnych wskazań, które są automatycznie rejestrowane. Położenie liniowe jest mierzone przez dodatkową głowicę ultradźwiękową, natomiast położenie kątowe - za pomocą inkinometru. W wyniku badania uzyskuje się mapę wskazań oraz mapę miejsc niezbadanych.