Ultra Strona GłównaBadania, szkolenia i certyfikacjeBadania "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Badania

Badania


Badania ultradźwiękowe osi kolejowych są żmudne i czasochłonne. Ciągle zdarzające się wypadki spowodowane ich urwaniem powodują jednak zwiększone wymagania dotyczące częstości i dokładności badań, co jest równoznaczne z ich wydłużeniem. Najtańsze są badania uproszczone, bez demontażu zestawu kołowego (badania głowicami od czoła osi). Na drugim biegunie leżą badania w pełni zautomatyzowane. Są one jednak bardzo drogie. Pomiędzy tymi dwoma podejściami są badania częściowo zmechanizowane, uwiarygodniające badanie, a jednocześnie oszczędzające czas i pieniądze.


 1. Badania W kolejowych zestawach kołowych badaniom nieniszczącym podlegają oś zestawu i wieniec koła. Badania te są badaniami porównawczymi z nacięciami wzorcowymi określonymi dla właściwego wzorca związanego z danym typem osi lub koła. Wzorce ściśle określone w normach/procedurach/instrukcjach są po wykonaniu certyfikowane (poświadczenie wykonania i zbadania wzorca).
 2. Etapy badania osi Badanie osi jest przeprowadzane najczęściej w następujących etapach:
  • Przygotowanie wstępne zestawu - piaskowanie,
  • metoda VT i/lub PT,
  • metoda MT,
  • przygotowanie do badań UT,
  • badanie UT,
  • ewentualny ultradźwiękowy pomiar naprężeń w wieńcu.
  Warunkiem przejścia osi do kolejnego etapu badań jest stwierdzenie, iż oś jest dobra na danym etapie. Wynik badania powoduje selekcję dobry/zły i jest dla każdej osi archiwizowany w bazie danych, która w urządzeniach ZBM ULTRA umożliwia automatyczny wydruk protokołu badania.
 3. Badania UT osi Badania osi jak wspomniano przeprowadza się metodami VT/PT, MT, UT. Metoda UT jest tu metodą podstawową ze względu na wykrywalność nieciągłości skrośnych i powierzchniowych.
 4. Etapy badania osi metodą UT Generalnie badanie takie można podzielić na następujące etapy:
  • skalowanie głowicy ultradźwiękowej na zwykłym wzorcu (np. W1). Celem skalowania na zwykłym wzorcu jest określenie okresowe parametrów głowicy.
  • skalowanie na elemencie badanym. Stosuje się najczęściej w przypadku badań wieńca i w niektórych badaniach osi np. przez wykorzystywanie echa dennego dla wprowadzenia korekcji nastawień.
  • skalowanie głowicy na wzorcu kontrolnym. Wzorzec kontrolny określa norma lub procedura, na ogół na osi identycznej z badaną wykonywane są nacięcia, na których wykonuje się skalowanie. Badanie wykonuje się metodą porównawczą - ewentualne wskazania osi badanej porównuje się z uzyskanymi na wzorcu kontrolnym. Wzorzec kontrolny powinien być certyfikowany przez osobę do tego uprawnioną
  • badanie właściwe. W badaniu właściwym osi wykorzystuje się nastawy defektoskopu (wzmocnienie, zasięg) uzyskane podczas skalowania na wzorcu kontrolnym.
  • dokumentowanie badania. Badanie każdej osi daną metodą kończy się sporządzaniem dokumentu. Zwartość, treść i formę, tego dokumentu określa przyjęta procedura. W dokumencie powinny znaleźć się dane, które jednoznacznie identyfikują badaną oś, decyzja o zakwalifikowaniu elementu oraz zarejestrowane niezgodności (akceptowalne - oś dobra i nie akceptowalne - zła).
 5. Efektywność badań Pełna automatyzacja badań jest rozwiązaniem najbardziej pożądanym, ale w chwili obecnej kształtuje się ona zdecydowanie najdrożej. Czasem tak drogo, że wiele firm na tą automatyzację nie stać. Podwyższenie efektywności badań z równoczesnym obniżeniem kosztów jest możliwe poprzez właściwą mechanizację, a także przez dość proste usprawnienia. Poniżej podajemy przykład procedury zapewniającej efektywność z równoczesnym niewielkim kosztem. Rozwiązanie to zostało opracowane przez Zakład Badań Materiałów ULTRA.
  • procedura prowadzi badanie w kolejnych krokach, tj. kolejno dobiera nastawy defektoskopu do miejsca badana osi:
  • dla każdego kroku nastawy badania (głowica, zasięg wzmocnienie) są włączane zgodnie wcześniejszą (okresową) kalibracją na wzorcu,
  • wyświetlane są informacje: opis kroku, szkic wiązki, wyniki dobry/zły,
  • automatyzuje rejestracja wad,
  • archiwizacje wynik badania w komputerowej bazie danych,
  • automatyczne tworzenie raportów i statystyk na podstawie zapisów w bazie danych.
  • przełącznik głowic. Jedną z cech badania osi jest konieczność użycia wielu głowic w badaniu. Przełącznik głowic ułatwia i przyśpiesza badanie oraz "oszczędza" wtyki.
 6. Mechanizacja i automatyzacja. Mechanizacja zapewniająca ruch obrotowy oraz transport poziomy i pionowy to właściwie podstawowy współczesny standard stanowiska do badań zestawów kołowych.