Ultra Strona GłównaBadania, szkolenia i certyfikacjeNormy "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Normy

NormyPrzyjęty w Unii Europejskiej uznaniowy system normatywny ma związek z tym, że w Polsce, tak jak pewnie w kilku innych krajach członkowskich nie ma jednolitego systemu norm lub procedur dotyczącego badań nieniszczących sprzętu kolejowego na etapach eksploatacji i produkcji. Efektem tego jest używanie przez zakłady wykonawcze i naprawcze taboru kolejowego różnych dokumentów (np. w Polsce: polskie normy branżowe z lat siedemdziesiątych, niemiecka instrukcja VPI 04, austriacki plan badań wg AAE i inne). Wszystkie te normy są na zróżnicowanym poziomie technicznym i proceduralnym. W efekcie istnieją różnice w uzyskiwanych poziomach bezpieczeństwa badanych zestawów kołowych. Urządzenia oferowane przez Zakład ULTRA (w tym przede wszystkim procedury badawcze) mają pełną możliwość adaptacji do dowolnych norm.


Poniżej zamieszczamy listę wybranych norm kolejowych.


Normy UT


 1. PN-EN 13262-2009 Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Koła - Wymagania dotyczące wyrobu
 2. PN-EN 13979-2009 Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Koła monoblokowe - Procedura dopuszczenia - Część 1: Koła kute i walcowane
 3. PN-EN 13260-2009 Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Zestawy kołowe - Wymagania dotyczące wyrobu
 4. PN-EN 13715-2006 Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Koła - Zewnętrzne zarysy wieńców kół
 5. PN-EN 13261-2009 Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Osie - Wymagania dotyczące wyrobu
 6. PN-EN 13103-2009 Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Osie zestawów kołowych tocznych - Zasady konstrukcji
 7. PN-EN 15313-2010 Kolejnictwo - Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych - Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji
 8. PN-EN 12080-2008 Kolejnictwo - Maźnice - Łożyska toczne
 9. BN-75/3518-02/arkusz 01 Badania ultradźwiękowe osi kolejowych zestawów kołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 3000V
 10. BN-77/3518-02/arkusz 04 Badania ultradźwiękowe osi zestawów kołowych w wagonach eksploatowanych
 11. BN-85/3518-02/arkusz 06 Metoda badania ultradźwiękowego obręczy wagonowych zestawów kołowych
 12. BN-85/3518-02/arkusz 09 Metoda badania ultradźwiękowego piór resorów wagonowych
 13. BN-84/3518-02/arkusz 15 Badania ultradźwiękowe wieńców bez obręczowych kół wagonów
 14. VPI04 - załącznik 27 Badanie ultradźwiękowe osi zestawów kołowych bez otworu wzdłużnego w naprawie
 15. VPI04 - załącznik 30 Badanie ultradźwiękowe na pęknięcia poprzeczne wieńca koła pełnego w zestawach kołowych z hamulcami klockowymi

Normy MT

 1. PN-EN ISO 9934-1:2005 Badania nieniszczace - Badanie magnetyczno-proszkowe - Czesc 1: Zasady ogólne
 2. PN-EN ISO 9934-2:2003 Badania nieniszczace - Badania magnetyczno-proszkowe - Czesc 2: Srodki wykrywajace
 3. PN-EN ISO 9934-3:2003 Badania nieniszczace - Badania magnetyczno-proszkowe - Czesc 3: Aparatura
 4. PN-EN 1369:2002 Odlewnictwo - Badania magnetyczno-proszkowe
 5. PN-EN 10228-1:2002 Badania nieniszczace odkuwek stalowych - Czesc 1: Badanie magnetyczno-proszkowe
 6. Instrukcja badań VPI 09

Normy VT

 1. PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczące - Badania wizualne - Zasady ogólne.
 2. PN-EN 13927:2009 Badania nieniszczące - Badania wizualne - Wyposażenie.
 3. PPN-EN 970:1999 Spawalnictwo - badania nieniszczące złączy spawanych - badania wizualne.
 4. PN-EN 15313 Kolejnictwo - wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych - Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji