Ultra Strona GłównaOferta sprzętowaDefektoskop Ultradźwiękowy CUD "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Defektoskop Ultradźwiękowy CUD

Cyfrowy Ultradźwiękowy Defektoskop CUD


Pobierz na dysk

Defektoskop ultradźwiękowy CUD

Cyfrowe ultradźwiękowe defektoskopy CUD służą do wykonywania badań ultradźwiękowych materiałów i urządzeń, a także badania szczelności. Konstrukcja defektoskopu CUD, w technice cyfrowej, jest w wysokim stopniu zintegrowana ze współczesnymi komputerami. Oprogramowanie defektoskopów CUD jest wysoce wyspecjalizowane i pozwala na zastosowania typowe oraz zastosowania przedmiotowe w zależności od potrzeb klienta. Defektoskop CUD umożliwia przeprowadzenie wszystkich typowych badań połączeń spawanych według norm i procedur.

Badanie spoiny defektoskopem CUD

Ponadto defektoskop CUD wyróżnia się wieloma cechami ułatwiającymi badania:

  • zautomatyzowana podstawa czasu,
  • ocena wielkości wady według DGS-OWR-AVG lub DAC,
  • katalog głowic ultradźwiękowych,
  • katalog badanych materiałów,
  • archiwizowanie wyników badań,
  • kalibrownie głowic,
  • zapamiętanie dużej ilości nastawień defektoskopu np do: pomiarów grubości, badania spoin itd.Badanie spoin
 cienkich defektoskopem CUD

Cechy szczególne defektoskopów CUD:


Na życzenie dostarczamy deklarację zgodności parametrów użytkowych Defektoskopów CUD z Normą PN-EN 12688-1

Instrukcja obsługi defektoskopu CUD