Ultra Strona GłównaPublikacje "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Publikacje

Publikacje

DOZÓR TECHNICZNY 1/2012

CZY POTRAFIMY PORADZIĆ SOBIE Z PROBLEMEM PĘKAJĄCYCH OSI ZESTAWÓW KOŁOWYCH?

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Adam Pieńczuk, Transportowy Dozór Techniczny

Język: polski
Streszczenie:

Ponad dwa lata temu miała miejsce tragiczna w skutkach (ponad 30 ofiar śmiertelnych) katastrofa kolejowa w Viareggio. Przyczyną tego zdarzenia było pęknięcie osi w wagonie cysterny przewożącej gaz skroplony, a wykonanym (remontowanym?) w Polsce. Zdarzenie takiego wymiaru wzbudziło wiele emocji w wielu miejscach w całej Europie co jest zrozumiałe oraz zupełnie niespodziewanie w Zakładzie ULTRA we Wrocławiu. Otóż pierwsze doniesienia o tym zdarzeniu ujawniały szczegółowe informacje o miejscu wykonania nieszczęsnego wagonu, a Zakład ULTRA był tam dostawcą kompletu sprzętu i procedur do badań ultradźwiękowych. Stan niepewności a Zakładzie trwał dość długo i dopiero z informacji nieoficjalnych dowiedzieliśmy się że właściciel wagonu przed katastrofą wymienił w nim wózki. Wspomnienie tego zdarzenia jest nie do zatarcia i jest inspiracją do poszukiwań i przemyśleń. Tym bardziej że o jakimkolwiek zatarciu wspomnień w ogóle nie może być mowy bo stale w Naszym Kraju wiele osi co roku ulega awarii. W artykule poniżej przedstawimy z poziomu naszej wiedzy uzyskane informacje i oceny stanu aktualnego i sugerujemy może bardziej skoordynowane działania. Na wstępie stwierdzamy brak skoordynowanego działania na najbardziej podstawowej przyczynie istniejącego stanu rzeczy tj. na wyjaśnieniu przyczyn technicznych awarii. A nie koncertowaniu się wyłącznie na innych działaniach także istotnych ale drugorzędnych których oddziaływanie jest nie kompletne i z natury rzeczy mało skuteczne. (np. Normy) Ponadto przedstawiamy porządnie zrobione ustalenia UNIJNE w tym zakresie i stan oraz braki w ich realizacji u nas w Kraju.

Pobierz: [pdf]wer. polska

41 NDE OSTRAVA 2011

BADANIE KOLEJOWYCH ZESTAWÓW KOŁOWYCH

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska, ZBM ULTRA Wrocław
Piotr Machała, ZBM ULTRA Wrocław
Patryk Uchroński, ZBM ULTRA Wrocław

Język: polski
Streszczenie:

Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 roku oraz jej uzupełnienie w postaci dyrektywy 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 mają za zadanie wprowadzenie interoperacyjności kolei we wszystkich państwach członkowskich. Warunkiem jest zapewnienie na terenie tak całej Unii jak i każdego kraju niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Do realizacji tego celu ma służyć:

  • powołanie "krajowej władzy dla regulacji i nadzoru bezpieczeństwa kolei",

  • powołanie "stale funkcjonującego podmiotu, niezależnego od podmiotów branży kolejowej" badającego przyczyny wypadków w zakresie bezpieczeństwa.

  • "raporty z badań wypadków oraz wszelkie ustalenia i rekomendacje powinny być dostępne publicznie na szczeblu Wspólnoty".

Termin wprowadzenia aktualnego etapu realizacji wspomnianych dyrektyw minął, 31.08.2011 Polska jest w gronie siedmiu krajów, które do tej pory nie wprowadziły jeszcze tych zaleceń (m.in. Niemcy, Wielka Brytania i Czechy).

Pobierz: [pdf]wer. polska

40 KKBN Warszawa 2011

STANOWISKO (WZORCOWE) DO BADAN NIENISZCZACYCH KOLEI OSI DRĄŻONYCH

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska, ZBM ULTRA Wrocław
Piotr Machała, ZBM ULTRA Wrocław
Patryk Uchroński, ZBM ULTRA Wrocław

Język: polski, angielski
Streszczenie:

W artykule przedstawiono metodę badania osi drążonych opracowaną przez firmę ULTRA. Konstrukcja tego typu osi narzuca podstawową metodę badania za pomocą głowicy 45 stopni umieszczonej wewnątrz otworu i przesuwanej wzdłóż osi. W tym rozwiązaniu oœ jest badana jednoczeœnie dwoma głowicami zamocowanymi na dyszlu, który jest obracany i przesuwany wzdłuż osi. W trakcie badania przez cały czas jest identyfikowane położenie głowic (linie - wzdłuż osi oraz kątowe - na przekroju osi), co umożliwia precyzyjne okreœlenie położenia ewentualnych wskazań, które są automatycznie rejestrowane. Położenie liniowe jest mierzone przez dodatkową głowicę ultradŸwiękową, natomiast położenie kątowe - za pomocą inkinometru. W wyniku badania uzyskuje się mapę wskazań oraz mapę miejsc niezbadanych.

39 KKBN w Szczyrku 2010

STANOWISKO (WZORCOWE) DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH OSI ZESTAWÓW TRAKCYJNYCH Z ELEMENTAMI LINII REMONTOWEJ

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska
Henryk Nikraszewicz GatxRail Poland

Język: polski
Wstęp:

W Polsce od lat 60 ubiegłego wieku istnieje dobrze zorganizowany system badan nieniszczacych w kolejnictwie. Główna role w budowie tego systemu odgrywał Centralny Osrodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa COBiRTK (obecna nazwa: Instytut Kolejnictwa), w którym opracowano wiele norm branżowych na badania nieniszczace elementów trakcyjnych. Istniał też system szkolenia i uprawnien (certyfikacji) personelu Badan Nieniszczacych. Wejscie Polski do Unii Europejskiej wprowadziło zmiany które mona scharakteryzowac nastepujaco :
- technika. W zakresie techniki tj. wymogów technicznych co do sprzetu badawczego, procedur badan, kryteriów akceptacji i dokumentowania badan zmiany sa niewielkie lub łatwe do wprowadzenia np. czestotliwosci badan, wzorce, itp.,
- normy i certyfikacje. To z założenia odmienny sposób podejscia bazujacy na systemie uznaniowym w przeciwienstwie do sytemu uprawnien i norm obowiazkowych w PRL oraz jakims systemem mieszanym w okresie przejsciowym. (szerzej w rozdz. 2),
- usprawnienia. Kontakty i koniecznosc współpracy z osrodkami zagranicznymi, wymogi audytorów, aktualny (nieporównywalnie wyższy) poziom badawczego sprzetu cyfrowego i inne elementy (np. konkurencja, awarie) tworzy klimat, a nawet wymóg wprowadzania usprawnien. Przy czym aktualnie dominujacy wpływ na ten klimat wywiera wstrzas wywołany przez makabryczne skutki katastrofy w Viareggio (1).

Pobierz: [pdf]wer. polska

38 KKBN w Licheniu 2009

WIARYGODNOŚĆ ULTRADŹWIĘKOWYCH BADAŃ SPOIN ZGODNIE Z NORMAMI PN-EN 1712 I PN-EN 1714

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska

Język: polski
Wstęp:

Metoda badan ultradzwiekowych spoin to współczesnie najszerzej stosowana metoda, w badaniach nieniszczacych. Swoja dominujaca pozycje zdobyła ze wzgledu na swoje zalety (łatwosc, szybkosc, itd.), a także poprzez uporzadkowania normalizacyjne, wprowadzenie systemu szkolenia i certyfikacji (norma PN-EN 473), ponadto dzieki wysokiej jakosci wyposa enia (cyfrowe defektoskopy, głowice, skanery itd). Wszystko to podniosło wiarygodnosc tych badan na poziom powszechnie akceptowalny. Jednak problem wiarygodnosci badan UT jest dosc złożony, przy czym bardzo rzadko w publikacjach poruszany. Prawie samotnym wyjatkiem jest tu artykuł [4] w którym porównuje sie badanie metoda TOFD z badaniem radiograficznym i weryfikuje badaniami metalograficznymi. W artykule problem wiarygodnosci badan ograniczono do rozważan na zbiorze badan według norm PN-EN1712..14. Sformułowano istotne niejednoznacznosci i podano sposoby ich unikniecia. Przedstawiono ujednolicone trzy sposoby badania ( trzy scieżki), które nie naruszajac postanowien norm, minimalizuja prawdopodobienstwo konfliktów wynikajacych z niejednoznacznosci tych norm pod warunkiem, że operator dokonał wyboru scieżki (co zaznaczył w dokumentacji z badan).

Pobierz: [pdf]wer. polska

17 WCNDT Szanghaj 2008

Ultrasonic Examination of "Difficult" Welds

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska
Rafał Miś, ZBM ULTRA Wrocław

Język: angielski
Streszczenie:

W artykule przedstawiono ultradźwiękowe badania spoin "trudnych" np. bez pełnego przetopu, bardzo cienkie i inne metodą przepuszczania. Metoda przepuszczania, obecnie rzadko używana, umożliwia zbadanie tych typów spoin, których nie da się badać tradycyjną metodą echa i w znakomitej większości przypadków nie są z tego powodu badane ultradźwiękowo - spoiny "trudne". Szczególnie przedstawiono sposoby zautomatyzowania (mechanizacji) badań przez wykorzystanie specjalnych układów mechanicznych ryksz, które zapewniają prowadzenie głowic oraz umożliwiają zastosowanie skanera do automatycznej rejestracji wyników badań. Artykuł pokazuje, że badania metodą przepuszczania nie są łatwe, ale są możliwe.

Pobierz: [pdf]wer. angielska (rozmiar 400kB)

37 KKBN Sobieszewo 2008

Instrukcja Badania Ultradźwiękowego Spoin zgodnie z Normami PN-EN 1712 i PN-EN 1714

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska
Rafał Miś, ZBM ULTRA Wrocław

Język: polski
Streszczenie:

Zakład ULTRA był kilkakrotnie proszony do pomocy merytorycznej przez naszych klientów w konfliktach z ich zleceniodawcą, który zlecił wykonanie konstrukcji spawanych. W konfliktach tych nasi klienci ponosili dodatkowe nieplanowane koszty wywoływane badaniami kontrolnymi przez tzw. stronę trzecią. Różnice w wynikach badań, wykonanych przez wykonawcę konstrukcji w porównaniu do wyników badań strony trzeciej, spowodowane były niejasnością norm i możliwością ich różnej interpretacji. Niniejsza procedura z założenia nie zmienia postanowień norm, a uściśla i jednoznacznie określa warunki przeprowadzania badania. Procedura ta formułuje dwie ścieżki badania spoiny: badanie pełne uniwersalne SU dowolnym defektoskopem oraz badanie pełne szybkie SS, , przy użyciu skanera i np. defektoskopu CUD.

Pobierz: [pdf]wer. polska (rozmiar 67kB)

36 KKBN Szklarska Poręba 2007

Ultradźwiękowe badania spoin "trudnych"

Autorzy:

Grzegorz Latarowski, ZBM ULTRA Wrocław
Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska
Rafał Miś, ZBM ULTRA Wrocław

Język: polski
Streszczenie:

W artykule przedstawiono ultradźwiękowe badania spoin "trudnych" np. bez pełnego przetopu, bardzo cienkie i inne metodą przepuszczania. Metoda przepuszczania, obecnie rzadko używana, umożliwia zbadanie tych typów spoin, których nie da się badać tradycyjną metodą echa i w znakomitej większości przypadków nie są z tego powodu badane ultradźwiękowo - spoiny "trudne". Przedstawiono liczne przykłady badań spoin metodą przepuszczania, do których metoda echa nie ma zastosowania. Opisano metodologię i technikę badań niektórych typów spoin tą metodą. Zaprezentowano również sposoby zautomatyzowania (mechanizacji) badań przez wykorzystanie specjalnych układów mechanicznych ryksz, które zapewniają prowadzenie głowic oraz umożliwiają zastosowanie skanera do automatycznej rejestracji wyników badań.

Pobierz: [pdf]wer. polska (rozmiar 305kB)

35 KKBN Szczyrk 2006

Dynamiczna baza danych w badaniu spoin

Autorzy:

Grzegorz Latarowski, ZBM ULTRA Wrocław
Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska

Język: polski
Streszczenie:

W artykule przedstawiony jest nowoczesny zintegrowany system wspomagający sterowanie jakością przy wykonywaniu złożonych obiektów takich jak kotły blokowe, sieci rurociągów i inne. Powstanie tego systemu było odpowiedzą na brak na rynku, wspomagających badania nieniszczące, systemów informatycznych, co w konsekwencji skutecznie obniżało efektywność wykorzystania wyników tych badań. Stworzona technologia UltraBase wspomaga wnioskowanie o podjęciu napraw i innych działań na podstawie zebranych danych. Podstawą systemu jest program bazodanowy UltraBase, do którego zapisywane są wszystkie uzyskane wyniki badań i dla każdego elementu tworzą one w bazie zbiór rekordów. Pełne wykorzystanie możliwości UltraBase, tj. wyszukiwania, filtrowania i raportowania, umożliwia podejmowanie decyzji o: naprawach, wymianach, poprawności działań: osób (spawaczy) i grup osób (przygotowanie) oraz stosowanych technologii. W założeniu prezentowany system adresowany jest do ludzi zainteresowanych podnoszeniem niezawodności swoich produktów, ceniących sobie prostotę i intuicyjność obsługi, w szczególności wykorzystujących badania ultradźwiękowe, ale nie tylko.

Pobierz: [pdf]wer. polska (rozmiar 280kB)

9th ECNDT Berlin 2006

Ultrasonic Examination of Thin Welds. IBUS-TD Method Version 05

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska

Język: angielski
Streszczenie:

In this article the method of thin weld examination is presented. It is further called as IBUS-TD procedure version 05. This method relies on experiences gathered during application of earlier version in the examination of circumferential welds of pipes and flat welds. The article presents the general guidelines of method, application range, required hardware and methodology of examination. The validation method of hardware and examination reports is also presented.

Pobierz: [pdf]wer. angielska (rozmiar 764kB)

Reliability of Constructions and Ultrasonic Weld Examinations. Procedure IBUS-NZ

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska

Język: angielski
Streszczenie:

In this article we give a method - a procedure of a strict connection the results of ultrasonic examination of welds with gaining a high level of their reliability. The article contains elements of reliability theory, its reference to serial models (welds) and to the ultrasonic examination method called IBUS-TD [1]. Moreover the article contains the conclusions transformed into the IBUS-NZ procedure that describe the system of quality handle. In fact it is a dynamic database which is made of every information concerning an execution of welds by feedback and of results. This database reveals the sources of faults in welds executions. It makes possible references to organisational decisions on the producing level (assessment of welders and control) and on the level of global analysis as well. IBUS-NZ program together with the modified CUD flaw detector form a system which works irrespective of such changeable elements as various welders, time of working, ability of operators (examination persons) - because all of this is selected and can be modified. An important feature of the system is self-improvement ability and quick reaction on appearing abnormalities.

Pobierz: [pdf]wer. angielska (rozmiar 517kB)

Seminarium "Nieniszczące Badania Materiałów" organizowane przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Zakopane, marzec 2006

Niezawodność Spoin Małych Grubości Badanych Ultradźwiękowo. Metoda IBUS-TD Nz

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska, I-6

Język: polski
Streszczenie:

Cel badań nieniszczących określonego elementu (np. spoiny) wydaje się intuicyjnie oczywisty. Jednak w normach, procedurach, instrukcjach badań, nie występują i to powszechnie definicje celu badań. Rzeczywiste istniejące przypadki potrzeb badania spoin to na przykład: zapewnienie trwałej wytrzymałości, zapewnienie odporności na pękanie, trwałej szczelności, niezawodności. Oznacza to, że dla realizacji różnych celów badań przyjmuje się ustalenia norm które o zakresie realizacji tych celów nie wspominają. Dają jednak formalną akceptację wyników badań nieniszczących, choć brak odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu wymienione cele realizują. W prezentowanym artykule podajemy sposób - procedurę ścisłego powiązania wyników badań ultradźwiękowych spoin z postępowaniem dla osiągnięcia wysokiego stopnia ich niezawodności. Artykuł zawiera elementy teorii niezawodności i ich odniesienie do modeli układów szeregowych (spoiny), oraz odniesienie do metody badań ultradźwiękowych IBUS-TD która jest też dostępna w internecie. Ponadto artykuł zawiera wnioski przetworzone w procedurę postępowania nazwaną IBUS-NZ.

Pobierz: [pdf]wer. polska (rozmiar 725kB)

Seminarium UDT. Wrocław, czerwiec 2005

Badania ultradźwiękowe zbiorników kompozytowych

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska, I-6

Język: polski
Streszczenie:

Zalety materiałów kompozytowych w wielu konstrukcjach wypierają dotąd tradycyjnie stosowane metale. Ze zrozumiałych względów przodują tu zastosowania w lotnictwie, które osiągnęły wysoki stopień zaawansowania technologicznego w tym także metod kontroli. Wysoka korozyjna odporność materiałów kompozytowych szczególnie predestynuje je do zastosowań w przemyśle chemicznym, do magazynowania (zbiorniki) żrących materiałów płynnych i gazowych, ale często także wody. Wiele z tych konstrukcji, do budowy których zastosowano materiały kompozytowe (np. zbiorniki, rurociągi), to konstrukcje ciśnieniowe o parametrach wymagających poddania ich pod Dozór Techniczny.
Jednak pojawiające się awarie powodują konieczność usprawnienia metod kontroli i możliwie szybkiego ich wdrożenia. Założono, że wprowadzenie badań ultradźwiękowych w zakresie kontroli zbiorników z materiałów kompozytowych może podwyższyć ich bezpieczną eksploatację i że można to zrobić względnie szybko. Tematem niniejszego artykułu jest raport z rozpoznania poprawności tego założenia oraz podania uwarunkowań technicznych i ewentualnie organizacyjnych wdrożenia. Badania do opracowania tego raportu wykonano w Zakładzie Ultra, który wykorzystał swoje możliwości techniczne i pokrył całość kosztów.

Pobierz: [pdf]wer. polska (rozmiar 263kB)

"Postęp technologiczny a jakość połączeń spajanych", Międzyzdroje maj/czerwiec 2005

Współczesne wybrane metody badań ultradźwiękowych spoin

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska, I-6

Język: polski
Streszczenie:

W artykule przedstawiono dwie metody badań ultradźwiękowych spoin obejmujące szeroki zakres grubości łączonych elementów począwszy od 2mm wzwyż. Pierwsza, obejmująca nieunormowany zakres grubości 2-8mm, jest współczesną wersją znanej od lat Instrukcji Badań Spoin (IBUS- TD) opartej na głowicach tandem z wykorzystaniem krzywych DAC. Głowice tandem będące nowym opracowaniem charakteryzują się wysoką wykrywalnością i wysokim stosunkiem sygnału użytecznego do poziomu szumów. Druga metoda dotycząca zakresu grubości powyżej 8 mm jest procedurą badania spoin wg norm PN-EN1712 i PN-EN1714 umożliwiającą automatyczną rejestrację wyników badania spoiny z wykorzystaniem skanera oraz jej automatyczną ocenę.

Pobierz: [pdf]wer. polska (rozmiar 347kB)

33 KKBN Poznań/Licheń 2004

Badania Videoultradźwiękowe VUD - Kamera VUD-010

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska, I-6
Maciej Gajewski, ZBM ULTRA Wrocław

Język: polski
Streszczenie:

Artykuł jest kontynuacją wcześniejszego , omawiają one nową metodę badań nieniszczących łączącą badania wizualne z ultradźwiękowymi oraz zaawansowaną technika cyfrową co daje dodatkowo nowe możliwości zobrazowań (obraz C) automatyzacji i archiwizacji ale także w zakresie przydatności badań. . Metoda ta wykorzystuje kamerę do lokalizacji położenia głowicy na badanym elemencie. Umożliwia to rejestrację i prezentację wyników badań ultradźwiękach w przestrzeni trójwymiarowej oraz zobrazowań w wybranych przez operatora przekrojach. Pokazywane obrazy mogą służyć do lokalizacji wad, odczytywania ich wymiarów, a także oceny badanych elementów według wybranych kryteriów. Pokazana kolejna wersja defektoskopu VUD zawiera specjalnie opracowaną kamerę cyfrową przystosowaną do współpracy z typowym defektoskopem CUD. Zamieszczono wyniki badań i aktualne możliwości w badawcze tego zestawu.

Pobierz: [pdf]wer. polska (rozmiar 343kB)

System Badania i Monitorowania Szczelności Zbiorników Metodą ULTRA-MONIT

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska, I-6
Maciej Gajewski, ZBM ULTRA Wrocław

Język: polski
Streszczenie:

W artykule przedstawiono opis nowej metody do badań okresowych i ciągłego monitorowania szczelności w podziemnych zbiornikach paliwowych. Prawny wymóg monitorowania zbiorników aktualnie realizowany jest poprzez zmianę konstrukcyjną na zbiorniki dwu płaszczowe co wymaga znacznych kosztów inwestycyjnych i związanych z przerwami w eksploatacji. Prezentowana metoda dzięki swoim cechom pozwala na skuteczniejszy monitoring tak w zbiornikach jedno płaszczowych jak i dwu płaszczowych. W zaprezentowanej metodzie monitorowanie polega na wykonywaniu kolejnych pojedynczych prób szczelności. Pojedyncza próba szczelności polega na pomiarze i rejestracji zmian poziomu cieczy w części napełnionej zbiornika oraz na pomiarze zmian ciśnienia gazu w pozostałej części w tym także w instalacji. Na podstawie zebranych wyników następuje automatyczna ocena szczelności oraz rozpoczęcie nowej próby. Realizację procesu monitorowania zapewnia odpowiedni sprzęt połączony ze specjalistycznym oprogramowaniem. W prezentowanej metodzie ocenę szczelności oparto na bardzo precyzyjnych pomiarach ewentualnego wycieku. Precyzja pomiaru weryfikowana jest przez wzorcowanie polegające na symulacji wycieku. Nowością w prezentowanej metodzie jest to że jej czułość może być dobierana w zależności od wymogów i warunków miejscowych, a także to że przez Internet można sprawować zdalny nadzór.

Pobierz: [pdf]wer. polska (rozmiar 445kB)

32 KKBN Międzyzdroje 2003

Badania Videoultradźwiękowe VUD - Defektoskop VUD-001

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska, I-6

Język: polski
Streszczenie:

W artykule przedstawiono nową metodę przeprowadzania badań ultradźwiękowych tj. wideo ultradźwiękową. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu sygnału wizji z kamery do lokalizacji położenia głowicy na badanym elemencie. Umożliwia to rejestrację i prezentację wyników badania ultradźwiękowego w przestrzeni trójwymiarowej oraz tworzenie wybranych przez operatora przekrojów. Pokazywane obrazy mogą służyć do lokalizacji wad i odczytywania ich wymiarów

Pobierz: [pdf]wer. polska (rozmiar 569kB)

31 KKBN Szczyrk 2002

Głowice tandem w ultradźwiękowych badaniach spoin małych grubości

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska, I-6

Język: polski
Streszczenie:

W artykule przedstawiono nową metodę Tan-CUD badania spoin małych grubości oraz spoin rur kotłowych małych średnic. Badania wg tej metody wykonuje się specjalnymi podwójnymi głowicami ultradźwiękowymi o budowie tandem. Głowice te uzyskują wysoki stosunek sygnału do poziomu szumów, co pozwala na dużą powtarzalność badań. Zastosowanie wykresów DAC ujednolica oceny spoin i pozwala na zdecydowane ograniczenie ilości niezbędnych wzorców

Pobierz: [pdf]wer. polska (rozmiar 116kB)

Badania spoin według norm EN z automatyczną rejestracją i oceną

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska, I-6

Język: polski
Streszczenie:

W artykule przedstawiono procedurę badawczą spoin wg norm europejskich EN1712 i EN1714 umożliwiającą automatyczną rejestrację wyników badania spoiny oraz jej automatyczną ocenę. Automatyczna rejestracja wyników badania jest wykonywana za pomocą skanera wykorzystującego ultradźwiękowe głowice na falę powierzchniową, natomiast automatyczna ocena jest wykonywana poprzez program komputerowy umożliwiający drukowanie raportów wg zaleceń normy.

Pobierz: [pdf]wer. polska (rozmiar 87kB)

Badanie szczelności zbiorników paliwowych

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska, I-6

Język: polski
Streszczenie:

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia formalno-prawne oraz techniczne w badaniach szczelności zbiorników paliwowych podziemnych. Zagadnieniami szczególnie istotnymi, poruszonymi w tym artykule, są: wprowadzenie po raz pierwszy podstawowych pojęć z omawianego zakresu, przedstawienie uniwersalnej techniki testu jakości badania, zaprezentowanie nowej ultradźwiękowej metody badania szczelności zwanej ULTRAMOD, a także przykładowych wyników badań szczelności ilustrujące możliwości metody.

Pobierz: [pdf]wer. polska (rozmiar 297kB)

30 KKBN Szczyrk 2001

Tłumienie fal ultradźwiękowych

Autor:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław

Język: polski
Streszczenie:

W referacie podano przykłady trudności w pomiarach tłumienia fal ultradźwiękowych. Podjęto próbę uporządkowania pojęć podstawowych w tym zakresie oraz podano przykłady praktycznych postępowań przy pomiarze lub oszacowaniu współczynników tłumienia.

Pobierz: [pdf]wer. polska (rozmiar 51kB)

15th WCNDT ROMA 2000

Procedures Of Ultrasonic Testing Based On Digital Techniques

Autorzy:

Władysław Michnowski, ZBM ULTRA Wrocław
Jarosław Mierzwa, Politechnika Wrocławska, I-6

Język: angielski
Abstract:

In this article new possibilities of portable flow detectors equipped with built-in scanner, universal and objective procedures are presented. These procedures enable the execution of testing according to any standards and technical conditions. The universal procedures automate e.g. size evaluation of detected defects. Objective procedures are applied to testing of e.g. electrical insulators, axles, welded joints according to European Standard EN1712 - EN1714. Each procedure is executed step by step and is inspired, controlled and registered by programs included in flow detector. The programs can be easily changed and exchanged with the host computer. The scanner enables to draw a map of detected defects automatically and to automate evaluations of tested elements.

Pobierz: [pdf]wer. angielska (rozmiar 288kB)