Ultra Strona GłównaSzkolenia "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Szkolenia

Zakład Badań Materiałów ULTRA we Wrocławiu
zaprasza na szkolenia:


Zakład Badań Materiałów ULTRA wspólnie z firmą Lucchini Poland organizuje kursy przygotowawcze do przeprowadzanych przez Transportowy Dozór Techniczny certifikacji personelu badań nieniszczących. Kursy i egzaminy odbywają się w siedzibie firmy Lucchini w Mińsku Mazowieckim. Wykłady i ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez kadrę wyższych uczelni technicznych i praktyków. Więcej informacji na stronie www.ndt.lucchini.pl.

W związku z udzielaniem licencji na stosowanie procedury IBUS-TD ZBM ULTRA przeprowadza jednodniowe kursy szkoleniowe przedstawiające genezę problemu badania cienkich spoin oraz przyczyny skuteczności metody IBUS. Prowadzone są rownież ćwiczenia praktyczne.

ZBM ULTRA każdemu klientowi, który zdecyduje się na zakup defektoskopu typu CUD zapewnia jednodniowe, darmowe szkolenie z zakresu obsługi zamawianego sprzętu. W programie szkolenia znajdują się zarówno podstawowe zagadnienia dotyczące posługiwaniem się defektoskopem, jak i bardziej złożone problemy związane z procedurami wybranymi przez klienta.


Ultradźwięki

W ośrodku Lucchini Poland w Mińsku Mazowieckim prowadzone są kursy z metody ultradźwiękowej pełne oraz tylko rozszerzające uprawnienia badaczy na sektor utrzymania kolei. Podczas zajęć kursantom przedstawiane są zagadnienia teoretyczne przez wykładowców uczelni wyższych. Ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez osoby posiadające uprawnienia trzeciego stopnia UT3 w sektorze utrzymania ruchu kolei. W ośrodku dostępne dla kursantów są defektoskopy ręczne (w tym defektoskopy CUD), istnieje również możliwość pracy na urządzeniach Klienta. Podczas kursów przedstawiana jest zasada badania elementów sektora kolejowego, oraz prowadzone są ćwiczenia na zgromadzonych w ośrodku rzeczywistych próbkach. Program ćwiczeń i wykładów teoretycznych oparty jest na starych polskich normach branżowych, normie ISO 9712, przewodniku VPI oraz kartach UIC. Dodatkowo kursanci mają okazję zapoznać się z działaniem automatu do badania kół oraz badaniem osi drążonej metodą zmechanizowaną (sprzętem produkcji ZBM ULTRA). • UT w stopniu I, II i specjalistyczny rozszerzający zakres na sektor utrzymania ruchu kolei dla posiadaczy stopnia I i II
  sektory
  • związane z wyrobem:
   • odlewy
   • odkuwki
   • wyroby spawane
   • rury różnych średnic
   • wyroby przerabiane plastycznie
  • przemysłowe:
   • wytwarzanie i przetwórstwo metali
   • badania przed- i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji
   • utrzymania ruchu kolei


Do pobrania Sylabus kursów badań ultradźwiękowych na stopień I i II Sektory przemysłowy i utrzymanie ruchu kolei.

Do pobrania Plan kursu badań ultradźwiękowych dla posiadaczy stopni I lub II rozszerzający na sektor utrzymania ruchu kolei.
Badania magnetyczne

W ośrodku Lucchini Poland w Mińsku Mazowieckim prowadzone są kursy z metody magnetycznej pełne oraz tylko rozszerzające uprawnienia badaczy na sektor utrzymania kolei. • MT w stopniu I, II i specjalistyczny rozszerzający zakres na sektor utrzymania ruchu kolei dla posiadaczy stopnia I i II
  sektory
  • związane z wyrobem:
   • odlewy
   • odkuwki
   • wyroby spawane
   • rury różnych średnic
   • wyroby przerabiane plastycznie
  • przemysłowe:
   • wytwarzanie i przetwórstwo metali
   • badania przed- i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji
   • utrzymania ruchu kolei


 • Do pobrania Sylabus kursów badań magnetycznych na stopień I i II Sektory przemysłowy i utrzymanie ruchu kolei.

  Do pobrania Plan kursu badań magnetycznych na stopień I i II Sektory przemysłowy i utrzymanie ruchu kolei.

  Do pobrania Plan kursu badań magnetycznych dla posiadaczy stopni I lub II rozszerzający na sektor utrzymania ruchu kolei.
  Badanie wizualne

  W ośrodku Lucchini Poland w Mińsku Mazowieckim prowadzone są kursy z metody wizualnej pełne oraz tylko rozszerzające uprawnienia badaczy na sektor utrzymania kolei. • VT w stopniu I, II i specjalistyczny rozszerzający zakres na sektor utrzymania ruchu kolei dla posiadaczy stopnia I i II
  sektory
  • związane z wyrobem:
   • odlewy
   • odkuwki
   • wyroby spawane
   • rury różnych średnic
   • wyroby przerabiane plastycznie
  • przemysłowe:
   • wytwarzanie i przetwórstwo metali
   • badania przed- i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji
   • utrzymania ruchu kolei


 • Do pobrania Sylabus kursów badań wizualnych na stopień I i II Sektory przemysłowy i utrzymanie ruchu kolei.