Ultra Strona Główna UltraHity "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Unikatowe technologie badań - UltraHity

Unikatowe technologie badań - UltraHity

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności zakład ULTRA opracował unikalne urządzenia, procedury i technologie badań ultradźwiękowych. Większość z nich powstało jako odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie zgłaszane do ZBM ULTRA przez przemysł. Poniżej przedstawiono przykłady unikatowych rozwiązań opracowanych przez ZBM ULTRA.