Ultra Strona Główna UltraHitySpoiny ze stali austenitycznej "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Stal austenityczna

Badanie spoin ze stali austenitycznej

Od dawna wiadomo że występują trudności w ultradźwiękowych badaniach spoin ze stali austenitycznych, związane z tłumieniem nieraz bardzo silnym, a także z deformacją wiązki ultradźwiękowej. Istnieje na ten temat bogata literatura, a charakterystyczne opracowania podaje np. S. Mackiewicz w swoim artykule. Jakościowe opisy zjawisk związane z transmisją fal ultradźwiękowych w materiale strukturalnie nie jednorodnym, jakim są stale austenityczne, sugerują występowanie wielu możliwości ich wzajemnego oddziaływania. Stąd przewaga opisów jakościowych występujących zjawisk, praktycznie jest to mało przydatne, oczywiście poza generalnym ostrzeżeniem. Niezbędne natomiast w badaniach podejścia ilościowe są na ogół ściśle związane z konkretną metodą badań i jej technicznym wyposażeniem. Takim przypadkiem jest Metoda IBUS-TD-06, a jej walidacja przeprowadzana na wzorcach identycznych z wykonywanymi przedmiotami (zbiornikami), jest zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025 punkt 5.4.5. Walidacja ta pozwala na uzyskanie pełnej wiarygodności powtarzalności uzyskanych wyników badań.

Opis procedury badania i walidacji znajduje się tutaj.

Na poniższych zdjęciach pokazano badanie rzeczywistych zbiorników ze stali austenitycznych o grubości 5mm. Do badania użyto Cyfrowego Ultradźwiękowego Defektoskopu CUD wraz ze specjalną głowicą Tandem.