Ultra Strona Główna UltraHity Ultradźwiękowe badania spoin pachwinowych "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Ultradźwiękowe badania spoin pachwinowych

Półautomatyczne urządzenie do badania tłoków aluminiowych.


W marcu 2012 ZBM ULTRA opracował na zlecenie Złotecki sp. z o.o. półautomatyczny układ do badania tłoków aluminiowych. Sprawdzeniu podlega jakość połączenia dyfuzyjnego wstawki żeliwnej. Badaniu podlegają obie powierzchnie przyklejenia. Układ składa się z cyfrowego ultradźwiękowego defektoskopu, specjalistycznego programu komputerowego (procedura) oraz stolika wraz z obrotnikiem i systemem automatycznego zwilżania. Personel badawczy ma możliwość ustawień parametrów oceny tłoka:

  • ilości przekroczeń markera,
  • maksymalne (decybelowe) przekroczenie markera,
  • maksymalna kątowa długość jednego przekroczenia markera,
  • łączna (kątowa) suma przekroczeń markera.

Program komputerowy dokonuje automatycznej oceny tłoka (dobry - zły) na podstawie ustawionych kryteriów. Program rejestruje przebieg wszystkich badań oraz automatycznie generuje raporty. Poniżej przezentujemy szereg zdjęć gotowego rozwiązania.


Rys. 1. Widok stanowiska badawczego.
Stanowisko badania tłoków

Rys. 2. Widok stanowiska badawczego.
Stanowisko badania tłoków

Rys. 3. Zbliżenie stanowiska badawczego.
Stanowisko badania tłoków

Rys. 4. Podwójna głowica ultradźwiękowa wraz z obciążnikiem.
Stanowisko badania tłoków

Rys. 5. Podwójna głowica ultradźwiękowa wraz z obciążnikiem.
Stanowisko badania tłoków

Rys. 6. Z lewej strony widoczny jest wynik badanie "górnej" części tłoka, a z prawej
"dolna". Oś rzędnych wyskalowana jest we współrzędnych kątowych, zaś oś
odciętych jest skalą decybelową. Wskazanie widoczne z lewej strony jest
wynikiem odbicia od nacięcia wzorcowego. Na ekranie z prawej strony widoczne
jest odbicie od drugiego nacięcia wzorcowego oraz obniżenie amplitud w
cieniu nacięcia na "górnej" części tłoka.

Stanowisko badania tłoków

Rys. 7. Cyfrowy Ultradźwiękowy Defektoskop
Stanowisko badania tłoków