Ultra Strona Główna UltraHity Spoiny cienkie "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Spoiny cienkie


Ultradźwiękowe badania spoin o grubości od 2 do 8 mm elementów płaskich i rurPotrzeba wykonywania badań nieniszczących spoin małych grubości niestety została potwierdzona licznymi awariami, czasem szczególnie w Energetyce, osiągały one nasilenie katastrofy. Wymogi instytucji nadzorczych, inwestorów, a także w gospodarce remontowej stwarzają potrzebę takich badań, często o zasięgu wielu tysięcy sztuk (rury) lub metrów bieżących (konstrukcje). Jednak istniejący w tym zakresie stan normalizacji w obydwu podstawowych metodach tj UT i RT nie jest doskonały. Normy na badania UT w ogóle nie przewidują badań spoin w zakresie poniżej 8 mm, natomiast normy na badania RT aczkolwiek przewidują takie badania to ich wiarygodność jest szczególnie niska. Ta niska wiarygodność, wynika z niedopasowania geometrycznego wiązki padającej do przyklejeń w spoinie które są wadami szczególnie groźnymi w tym zakresie grubości.
W zakresie badania spoin rur, trudnym do wykrycia jest przyklejenie na zakończeniu lub zapoczątkowaniu spoiny obwodowej rury. Jest to wada o niewielkich wymiarach występująca w tych spoinach najczęściej, a także (ze względu na jej szybki rozwój) najgroźniejsza bo powodująca częste awarie. Wykrywanie metodą UT tego typu wad jest trudne, dlatego że jest to "mała wada" usytuowana promieniowo obok "dużych" obwodowych nierówności lica i grani . Badania takie są jednak niezbędne, a umożliwia to szczególny dobór parametrów budowy głowic i kalibracji badań w metodzie IBUS-TD. Stosowanie metod które w niedostatecznym stopniu zapewniają wykrywalność wad tego typu jest poważnym błędem technicznym. W szczególności nie należy stosować badań radiograficznych ponieważ prawdopodobieństwo wykrycia najgroźniejszej wady jest znikome. Natomiast w badaniach ultradźwiękowych przy zastosowaniu specjalnych głowic i wymogów Instrukcji IBUS-TD osiągnięto lepiej niż zadawalające rezultaty. Znalazło to potwierdzenie w procesie kwalifikacji tej metody przeprowadzonym przez UDT i uznania metody do badań urządzeń poddozorowych.

Świadectwa przyznane przez Urząd Dozoru TechnizcnegoBadanie spoin cienkich 2-8 mm metodą IBUS-TD wersja 07/04a.11 [pdf](pobierz, 2,1 MB)
Niezawodność Spoin Małych Grubości Metoda IBUS-TD Nz [pdf](pobierz, 726 kB)


Film prezentujący badanie spoin cienkich metodą IBUS-TD

Informacje o badaniau spoin małych grubości metodą IBUS-TD znajdują się tutaj.