Ultra Strona Główna UltraHity Ultradźwiękowe badania spoin pachwinowych "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Ultradźwiękowe badania spoin pachwinowych

Ultradźwiękowe badanie spoin pachwinowych już od 1 mm, wykorzystanie "rikszy" i skanera

Wykonujemy badania spoin pachwinowych techniką przepuszczania. Wdług normy PN-EN 583-3 technika ta może być stosowana do wykrywania nieciągłości i wyznaczania tłumienia. Technika przepuszczania jest stosowana do badania wyrobów płaskich np. płyty i blachy. Ponadto używa się jej w przypadku badań: gdy kształt, rozmiary i orientacja spodziewanych nieciągłości są niekorzystne w celu uzyskania echa, materiałów o wysokim tłumieniu i cienkicj wyrobów.
Najprostsze badanie polega na umieszczeniu głowic nadawczej i odbiorczej po obu stronach badanego obiektu, tak aby sygnał z głowicy nadawczej był odbierany głowicą odbiorczą. Zmniejszenie amplitudy odebranego sygnału może być wykorzystane jako wskazanie obecności nieciągłości. Czułość badania jest nastawiana na próbce odniesienia, którą jest cylindryczny otwór wzorcowy o wybranej średnicy.

Mechanizacja badania techniką przepuszczania polegająca na umieszczeniu głowic w specjalnym wózku - rikszy, jest istotnym usprawnieniem, które znacznie przyspiesza badanie. Układ taki zapewnia nam optymalną geometrię podczas przesuwania głowic. Riksza oraz głowice wyposażone są w uchwyty magnetyczne, co zapewnia bardzo dobry kontakt z materiałem.
W badaniu rikszą mozliwe jest wykorzystanie skanera, który pozwala rejestrować całe badanie. Zdjęcia z badań rikszą znajdują się na dole strony.

  • Wykonujemy badania usługowe.
  • Oferujemy procedury badań w zależności od konstrukcji spoiny lub grupy spoin.
  • Oferujemy symulacje komputerowe i dobór parametrów badania za pomocą programu "Symul".
  • Przeprowadzamy badania spoin już od 1 mm.
  • Oferujemy pełny zestaw aparatury, potrzebny do wykonania badań.
  • Przeprowadzamy szkolenia w zakresie tych badań.
  • Podajemy przykłady istniejących zastosowań


This Porta-generated SimpleViewer album requires Adobe Flash ver. 7 (or newer).