Ultra Strona Główna UltraHityOprzyrządowanie do badania osi drążonych - najnowsza wersja "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Oprzyrządowanie do badania osi drążonych - najnowsza wersja

Oprzyrządowanie do badania osi drążonych - wersja 03/2012


Kolejowe osie drążone posiadają otwór na całej długości osi, najczęściej o średnicy 60 lub 90 mm. Nie wpływa on jednak na osłabienie wytrzymałości osi. Osie drążone są coraz bardziej popularne, duża część nowych zestawów kołowych jest właśnie w nie wyposażona. Otwór pozwala na badanie ultradźwiękowe takiej osi bez demontażu całego zestawu. Badanie osi drążonej wykonuje się na całej objętości materiału, głowicami wprowadzanymi do tego otworu. Ponieważ jest to miejsce trudno dostępne konieczne jest wykonywanie badań specjalnie przeznaczonym do tego układem.


Wzorzec osi drążonej lokomotywy do badań ultradźwiękowych.


Badanie kolejowych osi drążonych przeprowadza się dwoma głowicami o częstotliwości 2 Mhz i kącie wprowadzania wiązki 45˚ skierowanymi przeciwbieżnie. Pewnymi problemami podczas badania kolejowych osi drążonych są:

 • poprawna identyfikacja wskazań chwilowego miejsca badania jest możliwa poprzez zewnętrzne pomiary odległości i kąta obrotu, ale znacznie wygodniej i precyzyjniej jest użyć rozwiązań konstrukcyjnych z układem identyfikacji położenia UIP. Na przykład sprzęt Zakładu ULTRA w którym głowice badawcze są usytuowane przegubowo na końcu dyszla. Ponadto posługuje się on trzecią głowicą wewnątrz osi. Cała objętość otworu osi pomiędzy korkiem na końcu osi, a głowicami zostaje zalana olejem. W korku usytuowana jest trzecia głowica normalna o częstotliwości 1 MHz, która pracując metodą echa określa położenie głowic badawczych wzdłuż osi. Ponadto zastosowany inklinometr określa położenie kątowe głowic mierzone np. na godzinie 3 lub 11 itd. Operator ręcznie ustala położenie głowic na wybranej odległości i wykonuje ruch obrotowo zwrotny o 180˚. Jeśli od wybranego punktu przesunie wzdłuż osi dyszel z głowicami np. o 5 mm to po wykonaniu ruchu obrotowego ma zbadany następny przekrój osi. Operator na ekranie podzielonego na części może równocześnie obserwować:
   • wskazania ewentualnych ech od dwóch głowic pomiarowych,
   • wzdłużny przekrój schematu osi na którym ma zaznaczone obydwa chwilowe punkty aktualnie badane oraz poprzez zróżnicowanie szarości długość zbadaną i do zbadania, ponadto kontrole ustawiania skoku wzdłużnego,
   • aktualny przekrój poprzeczny osi i położenie obydwu chwilowymi punktów badania w położeniu kątowym.

  Zrzut ekranu monitora podczas badania osi drążonej. Na rysunku widoczne są dwa kanały defektoskopu,
  oraz przekrój podłużny i poprzeczny osi z zaznaczonymi miejscami aktualnie badanymi. • konieczność pewnego kontaktu głowicy z osią, Zalanie osi olejem jest skutecznym, najlepszym z możliwych kontakt głowic z osią
 • wskazania od miejsca zmiany średnicy osi mogące wprowadzać pomyłki. Wskazania od miejsca zmiany średnicy osi różnią się od wskazań wad tym, że występują na całym obwodzie osi, jeśli dokonamy obrotu o 360˚

Przykład raportu z badania wzorca


Kolejne oferowane usprawnienia układu to: System przesuwu wzdłużnego hydrauliczny napędzany pompą ręczną, a jeden cykl odpowiada przesówie głowic pomiarowych w obu stronach o stałą wartość. Dalszym ułatwieniem jest zastosowanie elektrozaworów i napędu elektrycznego. Po naciśnięciu przycisku system hydrauliczny wsuwa lub wysuwa dyszel o stałą wartość, zależną od nastawnych ilości skoku pompy. Na życzenie układ automatycznego obracania dyszla z głowicami.


We wszystkich wersjach rejestracja Układ cyfrowy urządzenia rejestruje i archiwizuje wynik badania wszystkich badanych punktów osi. Pozwala to w dowolnym czasie odtworzyć wszystkie informacje całego procesu badań danej osi.


Zastosowania Urządzenie do badań osi drążonych uruchomiono i wykorzystywane jest m.in. w zakładach Depas w Wilnie, a jako pomoc dydaktyczna służy w ośrodku szkoleniowym w firmie Lucchini Polska w Mińsku Mazowieckim.


Stanowisko szkoleniowe do badania kolejowych osi drążonych.
Badanie osi
Przykład badania lokomotywy.
Przełącznik głowic